Toppmeny

Bli en av Wikimedia Sveriges medlemmar!

Det är våra medlemmar som gör att vi kan sätta press på politiker, tillgängliggöra kulturarvet, förbättra utbildningsväsendet och skapa opinion. Det är helt enkelt våra medlemmar som tillsammans gör skillnaden.
Tack för ditt stöd – du behövs!

Bli medlem i Wikimedia Sverige

Som medlem får du möjlighet att mer aktivt påverka föreningens verksamhet, men framför allt blir du delaktig i äventyret att göra kunskap fritt tillgänglig för alla. Du bidrar även som passiv medlem genom att göra föreningens numerär större och föreningen kraftigare.

Medlemskap kostar 100 kr per år för privatpersoner. Du registrerar dig på nymedlem.wikimedia.se

Vill er organisation bli medlem i Wikimedia Sverige? Läs mer här!

Förnya ditt medlemskap

Är du redan medlem och vill förnya ditt medlemskap? Det kan du göra via din medlemssida, som du når på medlem.wikimedia.se.